miércoles, 21 de enero de 2015

Les emocions dels infants en els primers dies de psicomotricitat a l’escola


Vet aquí…que l’aventura d’anar per primera vegada a l’escola comenta plena d’emocions : alegria i tristesa, por i confiança, sorpresa…il·lusió…Tot un seguit de manifestacions corporals i d’expressions facials en els infants, plenes de significat. Tot un desplegament de moviments corporals que s’obren a una nova etapa de creixement i maduració, plena de reptes diaris.

I vet aquí…que comencem a fer la psicomotricitat, la gran protagonista a l’escola, el punt estrella en la programació escolar…que tots i totes esperen amb impaciència….

Si ens centrem en què passa a la sala de psicomotricitat, podríem destil·lar dues emocions en cada moviment del nen/a: l’alegria i la sorpresa. L’alegria entesa com obertura, i la sorpresa com a conquista d’un mateix, de l’altre i del món que en envolta.

L’alegria en la trobada d’un espai multicolor, de diferents textures i formes…que ens conviden a moure’ns amb llibertat i creativitat. I l’obertura a ser un mateix sense obstacles, sí amb límits i normes, que ens donen seguretat. L’obertura als altres, a jugar, a consensuar per compartir…I l’obertura al món immediat que ens envolta, que conquerim per moments, primer sols i després en companyia…

La sorpresa i la curiositat per tota allò nou i adient a l’edat de tres anys…un gran punt a favor per fer una bona adaptació a l’escola, on la mirada de l’adult es fa present en tota l’expressió psicomotriu del nen/a.

Tot plegat, una gran espurna de foc que alimenta a un foc intern de creixement i de construcció constant..

I vet aquí…que ens anem endinsant a un món meravellós que ens embolcalla amb el seu caliu.

El moviment del nen/a i la seva mirada ens captiva. És una mirada de retrobament amb si mateix, amb els altres i amb el seu entorn.

I nosaltres, com adults, psicomotricistes,  i artistes secundaris…teneim el luxe de ser testimonis actius d’aquest esdeveniment que guardem en la nostra memòria més profunda, i que forma part del nostre patrimoni psico-emocional.

Mireu els infants.. ulls grossos, mirada brillant, mirades de complicitat amb els seus iguals i amb el/ la psicomotricista, acompanyades de rialles, crits entusiastes i potser…veus que comencem a sentir per primera vegada…Sí, allà, a l’espai de psicomotricitat, on els infants són, estan i viuen el present, l’aquí i l’ara amb tota la seva plenitud del moment.


                                                               Mari Cruz Royo García

    Mestra, Psicomotricista, Psicopedagoga i formadora en Educació Emocional.
             
 Novembre del 2014          


Las emociones de los niños en los primeros días de psicomotricidad en la escuela

                       He aquí…que la aventura de ir por primera vez a la escuela está llena de emociones: alegría y tristeza, miedo y confianza, sorprensa…ilusión…Toda una serie de manifestaciones corporales y de expresiones faciales en los niños, llenas de significado. Todo un despliegue de movimientos corporales que se abren a una nueva etapa de crecimiento y maduración, llena de retos diarios.      

Y he aquí…que empezamos a hacer la psicomotricidad, la gran protagonista en la escuela, el punto estrella en la programación escolar…que todos y todas esperan con impaciencia.

Si nos centramos en qué pasa en la sala de psicomotricidad, podríamos destilar dos emociones en cada movimiento del niño/a: la alegría y la sorpresa. La alegría entendida como apertura, y la sorpresa como conquista de uno mismo, del otro y del mundo que rodea.

La alegría en el encuentro de un espacio multicolor, de diferentes texturas y formas…que nos invitan a movernos con libertad y creatividad. Y la apertura a ser uno mismo sin obstáculos, con límites y normas, que nos dan seguridad. La apertura a los otros, a jugar, a consensuar para compartir…Y la apertura en el mundo inmediato que nos rodea, que conquistamos por instantes, primero sólo y después en compañía.

La sorpresa y la curiosidad por toda aquello nuevo y adecuado a la edad de tres años…un gran punto a favor para hacer una buena adaptación a la escuela, donde la mirada del adulto se hace presente en toda la expresión psicomotriz del niño/.

Todo ello, una gran chispa de fuego que alimenta a un fuego interno de crecimiento y de construcción constante.

Y he aquí…que nos vamos adentrando en un mundo maravilloso que nos envuelve con su rescoldo.

El movimiento del niño/a y su mirada nos cautiva. Es una mirada de reencuentro consigo mismo, con los otros y con su entorno.

Y nosotros, como adultos, Psicomotricistes, y artistas secundarios…tenemos el lujo de ser testigos activos de este acontecimiento que guardamos en nuestra memoria más profunda, y que forma parte de nuestro patrimonio Psico-emocional.

Miráis a los niños.. ojos grandes, mirada brillante, miradas en complicidad con sus iguales y con el/ la Psicomotricista, acompañadas de risas, gritos entusiastas y quizás…voces que empezamos a sentir por primera vez. Sí, allí en el espacio de psicomotricidad, donde los niños son, están y viven el presente, el aquí y el ahora con toda su plenitud del momento.

 Mari Cruz Royo García

  Maestra, Psicomotricista, Psicopedagoga y formadora en Educació Emocional.

Noviembre del 2014           

www.revistadepsicomotricidad.com agradece públicamente a Mari Cruz Royo García por enviar esta reflexión desde España, y la Psicomotricista Macarena Córdoba Lerma por haber realizado la traducción del catalán al español para la Revista.